ARI ZEDOX® HEXO
Szczegółowe informacje dotyczące zalet

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA O STRUKTURZE PLASTRA MIODU

Nowatorskie i wyjątkowe rozwiązanie - innowacyjna konstrukcja dysku o strukturze plastra miodu jest objęta ochroną wzorca użytkowego i niespotykana w skali światowej. Typowa, najwyższa jakoś firmy ARI i bardzo korzystne wartości współczynnika przepływu, przewyższające parametry oferowanych na rynku przepustnic wysokiej klasy High Performance nawet o 35 %. Zoptymalizowane wartości współczynnika przepływu KVS to znacznie niższe straty ciśnienia instalacji. Oznacza to redukcję energochłonności instalacji i zwiększenie skuteczności energetycznej w eksploatacji całego systemu.

WYSOKA SZTYWNOŚĆ

Technologia plastra miodu zwiększa sztywność całej konstrukcji dysku i trzpienia, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo technologiczne przy jednocześnie niskiej wadze zaworu.

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU

Konstrukcja o zoptymalizowanym przepływie umożliwia stosowanie znacznie mniejszej długości odcinka wylotowego dzięki niskiemu poziomowi zawirowań za klapą. Istotna zaleta w przypadku instalacji w ograniczonej przestrzeni i możliwość konstrukcji małych urządzeń o znacznie niższych kosztach całkowitych. Dodatkowa zaleta - niski poziom wibracji całego systemu dzięki zastosowaniu optymalizacji przepływu. W konsekwencji uzyskujemy niskie zużycie i wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami oraz redukcję kosztów.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji dotyczących wszystkich zalet dla indywidualnych aplikacji.